Regulamin Sklepu

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego w serwisie marcinmicuda.com zwany dalej „Sklepem Internetowym”.

1.2. „Sklep Internetowy” znajduję się pod domeną marcinmicuda.com   .

1.3. Zasady dotyczą zarządzania danymi osobowymi osób korzystających ze „Sklepu Internetowego” zwanymi dalej „Konsumentami”, kwestie składania zamówień, zawarcia umowy, warunki reklamacji, zakres odpowiedzialności, dostawy, odstąpienia od umowy oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

1.4. Konsumentami może być podmiot dokonujący zakupu zwanym również Klientem w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jaki i nie wykonujący działalności gospodarczej. Podmiotem również jest Konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.). Wyżej wymienione podmioty dokonują zakupów za pośrednictwem „Sklepu Internetowego”. Kupujący będący osobą fizyczną musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. Właścicielem oraz administratorem „Sklepu Internetowego” zwanym dalej „Sprzedającym” oraz podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówień jak i wszelkich innych czynności związanych z obsługą „Konsumenta” jest: właściciel strony marcinmicuda.com – „Pracownia Fotograficzna MICUDA Marcin Micuda” NIP: 6792942524 REGON: 366532147 znajdującej się w Krakowie 30-045, ul. Królewska 7, e-mail: pracownia@marcinmicuda.com  lub marcinmicuda@gmail.com , tel. +48 531 153 545.

2. Asortyment Sklepu

2.1. Wszystkie produkty, towary sprzedawane w „Sklepie Internetowym” zwane dalej ”Dziełem” które ”konsument” może zakupić poprzez „Sklep Internetowy”. Dzieło wraz z dokładnym opisem oraz ceną prezentowany jest na odpowiednich podstronach „Sklepu Internetowego”.

3. Warunki Korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Korzystanie ze „Sklepu Internetowego” oznacza akceptację przez „Konsumenta” Regulaminu w całości oraz przypisu o ustawie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

3.2. Korzystanie ze „Sklepu Internetowego” również oznacza akceptację Polityki Prywatności, Plików Cookies oraz RODO – Zasady Przetwarzania danych osobowych klientów , zasady reklamacji.

3.3. Obecny Regulamin i jego przypisy nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa w Polsce dotyczącego ochrony Konsumentów.

3.4. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa uważa się za nieobowiązujące. Zastępują je normy prawne wynikające z Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

3.5. Zamówienia w „Sklepie Internetowym” mogą składać „Konsumenci” którzy wysłali wypełniony formularz kontaktowy, który znajduje na stronie wybranego „Asortymentu” .

3.6. „Sklepu Internetowy” wymaga  Akceptacji Plików Cookis.

3.7. W celu skorzystania ze „Sklepu Internetowego” niezbędne jest by „Konsument” był podłączony do sieci internetowej, posiadał komputer PC lub podobnego urządzenia wyposażonego w system Windows, MAC OS, LINUX oraz posiadał zainstalowaną przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer.

4. Realizacja Zamówień

4.1. W „Sklepie Internetowym” można dokonywać zakupów bez konta użytkownika wypełniając odpowiednie formularze na stronie marcinmicuda.com lub poprzez emial .

4.2. Płatności za zamówienie przez „Konsumenta” następuję poprzez opłacenie faktury proforma, faktury wystawionej przez „Sprzedającego”, szybką płatność dostępną na stronie  lub bezpośrednio na konto.

4.3. Realizacja zamówienia, następuję po zaksięgowaniu wpłaty na koncie „Sprzedawcy”.

4.4. „Sprzedający” dokłada wszelkich starań by „Konsument” przechodził przez zakup „Dzieła” do finalizacji zakupu bez problemów.

4.5. „Sprzedający” realizuje „Dzieło” do 14 dni roboczych.

5. Ceny i Płatności

5.1. Wszystkie ceny „Dzieła” są podane na odpowiednich pod stronach produktu w „Sklepie Internetowym”.

5.2. Ceny „Asortymentu” zawierają już 23% VAT.

5.3. Ostateczna Cena uwzględniająca koszty dostawy i opcjonalnie paramenty produktu zostanie wysłana na email „Konsumenta” przed finalizowaniem zamówienia.

5.4. Płatność za kupiony „Dzieła” może odbyć się Przelewem na nr. „02 1140 2004 0000 3902 7670 6839″. Podając numer faktury proforma dostarczonej przez „Sprzedającego”.

5.5. Faktura Profroma będzie zawierała dokładną nazwę dzieła, ilość, koszt transportu, dane „Sprzedającego” oraz dane „Konsumenta”.

5.6. Wszelkie koszty zmian przez „Konsumenta” w trakcie realizacji zamówienia, pokrywa Konsument.

5.7. Koszty Wysyłki zamówienia są ponoszone przez „Konsumenta” z wyjątkiem określonych promocji lub indywidualnych ustaleń przez „Sprzedawcę”.

5.8. „Konsument” oświadcza, że wszelkie dane przekazane do realizacji zamówienia są zgodne z prawdą i posiada odpowiednie środki finansowe na pokrycie kosztów zamówienia.

5.9. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania środków finansowych „Konsumenta” na koncie „Sprzedającego”.

6.0. Ceny „Dzieła” Giclée Print, mają charakter progresywny, oznacza to, że każdy następny egzemplarz sprzedanej pracy jest droższy.

6. Odpowiedzialność Sprzedającego

6.1. „Sprzedający” zobowiązuję się dostarczyć „Konsumentowi”„Dzieło” które jest zgodny z zamówionym pozbawionym wad.

6.2. „Sprzedawca” odpowiada wobec „Konsumenta” za jakikolwiek brak zgodności wykonania „Dzieła”.

6.3. „Konsument” otrzymuję gwarancję od „Sprzedającego” na wypadek wadliwego wykonania.

6.4. „Konsument” nie może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od zamówionego „Dzieła” jeżeli „Sprzedawca” niezwłocznie wymieni „Dzieło” na wolne od wad lub usunie wadę dla „Konsumenta”.

7. Newsletter–Niezapowiedziane Wiadomości

7.1. Bezpłatna usługa zwana dalej „NEWSLETTEREM” świadczona jest przez „Sprzedającego” na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

7.2. Adres e-mail jest automatycznie dodawany podczas zakupów przez „Konsumenta” w „Sklepie Internetowym” do bazy danych „Newslettera”.

7.3. Zakup w „Sklepie Internetowym” stanowi wyrażenie zgodny na otrzymywanie „Newslettera”.

7.4. Umowa o świadczeniu usługi „Newslettera” jest zawarta na czas nieokreślony.

7.5. „Sprzedający” oznajmia, że nie będzie powierzał adresów e-mail osobą trzecim.

7.6. „Konsument” ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi „Newslettera”. Subskrypcję „Newslettera” można anulować klikając na link: Zakończ Subskrypcję znajdującej się zawsze w stopce nadsyłanych listów elektronicznych i wypełnienie formularza. W tym czasie następuję rozwiązanie Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „Newslettera”.

7.7. „Sprzedający” zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem „Newslettera” reklam oraz informacji związanych z jego działalnością. W rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail „Konsumenta”. W szczególności zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).

7.8. „Sprzedający” zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newslettera” po uprzednim powiadomieniu „Konsumentów” bez podania przyczyny. Moment powiadomienie „Konsumenta” jest momentem rozwiązania umowy o świadczeniu usług „Newslettera”.

8. Odstąpienie od Umowy

8.1. Klientowi, będącemu „Konsumentem” w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającego ze „Sklepu Internetowego”, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem paragrafu 8 punktu 8.2..

8.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o wytycznych przez „konsumenta” w złożonym przez niego Zamówieniu (stworzonych według jego specyfikacji) lub ściśle związanych z jego osobą o zindywidualizowanych parametrach, świadczenia wykonania ”Dzieła” rozpoczętego, za zgodą „konsumenta”, przed upływem terminu.

8.3. Okres na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w paragrafie 8 punktu 8.2. wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy „Konsument” lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez „Konsumenta” wejdzie w fizyczne posiadanie Zamówienia lub w przypadku złożonego przez „Konsumenta” jednego Zamówienia obejmującego wiele „Dzieł”.

8.4. „Konsumenta”  informuje „Sprzedającego” przed wygaśnięciem okresu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy. Może poinformować „sprzedającego” poprzez formularz na stronie marcinmicuda.com , mailowo lub telefonicznie.

8.5. „Konsumenta” wykonał prawo do odstąpienia od umowy w okresie na odstąpienie od umowy jeżeli przekazał informację o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed wygaśnięciem wskazanych okresów.

8.6. „Sprzedawca” zobowiązany jest do zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od „Konsumenta”, w tym koszty dostarczenia Zamówienia do „Konsumenta”, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji „Konsumenta”  o odstąpieniu od umowy.

8.7.  „Sprzedawca” może zaproponować, że sam odbierze zamówienie, może w ten czas wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od „Konsumenta”do czasu otrzymania zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez „Konsumenta” dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

8.8. W przypadku odstąpienia od umowy „Sprzedawca” zastrzega, iż „Konsumenta” ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu Zamówienia w szczególności koszty odesłania Zamówienia do siedziby „Sprzedawcy”.

8.9. „Sprzedawca” dokonuje zwrotu przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez „Konsumenta” w początkowej transakcji, chyba że „Konsumenta” w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem że „Konsument”  nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. „Sprzedawca” zwraca kupującemu koszty dostawy w równowartości najtańszego spośród oferowanego przez niego sposobów dostawy.

8.10. „Sprzedawca” zastrzega sobie prawo osobistego odbioru Zamówienia od „Konsumenta”  lub „Konsument” odsyła Zamówienie lub przekazuje go „Sprzedawcy” lub osobie upoważnionej przez „Sprzedającego” do odbioru „Dzieła”, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował „Sprzedawcę” o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli „Konsumenta”  odeśle Zamówienie przed wygaśnięciem okresu 14 dni kalendarzowych.

9. Reklamacje

9.1. Reklamację dotyczące „Dzieła” mogą być składane pisemnie na adres siedziby „Sprzedającego”, osobiście w siedzibie „Sprzedającego” oraz mailowo.

9.2. „Konsument” powinien złożyć pismo zawierające Reklamację. Należy podać dane osoby która dokonywała zakupu „Asortymentu”, nazwę dzieła, numer transakcji ze „Sklepu Internetowego” oraz napisać przyczynę reklamacji.

9.3. Informację na temat rozpatrzenia reklamacji „Dzieła” , „Konsument” otrzyma od „Sprzedającego” w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej a także mailowej.

10. Postanowienia Końcowe

10.1. „Sprzedający” informuję oraz zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępu do „Sklepu Internetowego” spowodowanego techniczną aktualizacją lub modernizacją oraz innych przyczyn.

10.2. „Sprzedający” stoi po stronie „Konsumenta” i w przypadku sporu który wyniknął przy realizacji „Dzieła” zawsze stara się rozwiązać problem polubownie.

10.3.  „Sprzedający” zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Treść oraz data zmiany będzie zawsze widoczna na niniejsze podstronie.

10.4. „Sprzedający” oświadcza , że żadne zmiany wprowadzane w niniejszym Regulaminie nie będą naruszać praw „Konsumenta” oraz, że zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

10.6. Regulamin „Sklepu Internetowego” wchodzi w życie z dniem 1.08.2021 roku.

Start typing and press Enter to search

Karta Koszyka