Polityka Prywatności

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności oraz stanowi uzupełnienie Plików Cookies zwaną dalej: „Polityka Prywatności”, która określa informacje dotyczące zbierania danych na stronie marcinmicuda.com, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez firmę Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda z siedzibą przy ul. Królewska 7, 30­-045 o numerze NIP: PL6792942524, Regon:  366532147, oraz sposób ich przetwarzania.

2. Ochrona Danych Osobowych

2.1. Pracownia Fotograficzna Micuda właściciel strony internetowej znajdującej się pod marcinmicuda.com dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis marcinmicuda.com i wszystkie jego opcje ułatwiały każdemu użytkownikowi przeglądanie strony oraz składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów w naszym serwisie informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych może spowodować zablokowanie czynności, którą te dane dotyczyły.

2.2. Strona internetowa marcinmicuda.com zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2.3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres pracownia@marcinmicuda.com  lub marcinmicuda@gmail.com.

2.4. Na stronie marcinmicuda.com stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne mające jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

2.5.  Dane osobowe podane podczas korzystania ze strony internetowej marcinmicuda.com, należących do firmy Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda.

2.6. Wysyłając Komentarze, opinie itp. na stronie marcinmicuda, dane te są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające treści Komentarzy, Opinii itp.. Strona marcinmicuda.com nie ma możliwości zabezpieczenia was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

2.7. Okna pop-up, formularze i inne formy znajdujące się gościnnie na stronie marcinmicuda.com i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez marcinmicuda.com nie podlegają „Polityce Prywatności”.

3. Uprawnienia Użytkowników

3.1. Sklep Epic Nadruki znajdujący się na stronie epicnadruki.pl  zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres pracownia@marcinmicuda.com lub marcinmicuda@gmail.com .

3.3. Strona marcinmicuda.com stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

4. Niezapowiedziane Wiadomości

4.1. Bezpłatna usługa zwana dalej „NEWSLETTEREM” świadczona jest przez stronę marcinmicuda.com na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

4.2. Adres e-mail jest automatycznie dodawany podczas zakupów lub rejestracji  przez użytkowania na stronie internetowej marcinmicuda.com  do bazy danych „Newslettera”.

4.3. Podając dane na stronie marcinmicuda.com dobrowolnie wyrażasz zgodę na ich przetwarzania firmie Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda.

4.4. Umowa o świadczeniu usługi „Newslettera” jest zawarta na czas nieokreślony.

4.5. Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda oznajmia, że nie będzie powierzał adresów e-mail osobą trzecim.

4.6. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi „Newslettera”. Subskrypcję „Newsletera” można anulować klikając na link: Zakończ Subskrypcję znajdującej się zawsze w stopce nadsyłanych listów elektronicznych i wypełnienie formularza. W tym czasie następuję rozwiązanie Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „Newslettera”.

4.7. Pracownia Fotograficzna Micuda Marcin Micuda, właściciel serwisu marcinmicuda.com zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem „Newslettera” reklam oraz informacji związanych z jego działalnością. W rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail „Konsumenta”. W szczególności zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).

4.8. Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda właściciel strony marcinmicuda.com zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newslettera” po uprzednim powiadomieniu użytkowników bez podania przyczyny. Moment powiadomienie użytkownika strony jest momentem rozwiązania umowy o świadczeniu usług „Newslettera”.

5. Prawo Autorskie

5.1. Wszystkie fotografię oraz teksty podlegają Prawom Autorskim „Pracownia Fotograficzna Micuda Marcin Micuda”, Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

5.2. Jeżeli jakieś zdjęcia lub teksty są zapożyczone do celów artykułu lub innym celu informacyjnym nie są własnością „Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda”,pod każdą fotografią, artykułem bądź innym wpisem zamieszcza informację źródłową oraz autorską.

5.3. Do zdjęć lub innych rzeczy graficznych Pracownia Fotograficzna Micuda Marcin Micuda właściciel strony marcinmicuda.com posiada odpowiednią licencję.

5.4. „Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda” nie godzi się na rozprzestrzenianie zdjęć zawartych na stronie w celach zarobkowych oraz nie zarobkowych bez zgody autora. Udostępniając zgodę autor wymaga zaznaczenia przy tym źródła oraz osoby które przyczyniły się do stworzenia dzieła.

5.5. Chcą korzystać z fotografii lub artykułów w celach Komercyjnych, najpierw należy skontaktować się z „Pracownia Fotograficzna Micuda, Marcin Micuda”.

Start typing and press Enter to search

Karta Koszyka