Fotografia analogowa zachęca by oddać się wizji artysty a jednocześnie pozwala wydobyć z siebie ukryte i najpiękniejsze ja, skrywane pod kreacjami lub niepewnym uśmiechem. Portret może mieć wiele twarzy – lecz najważniejsze jest, aby odnaleźć tę jedną jedyną – naszą własną. Legenda głosi, że zdjęcia kradną dusze – wierzę, że zdjęcia pomagają sięgnąć i odsłonić naszą duszę. Przedstawią nas namalowanych światłem. To malunek światłem, ukazanie prawdziwych nas.

Informacje o Portrecie:

Zdjęcie jest wykonywane w tradycyjny sposób, naświetlane na błonie światłoczułej 13x18cm aparatem wielko formatowym Mentor Studio, negatyw przechodzi klasyczny proces wywoływania w ciemni, który przeprowadzam osobiście. Po wszystkim, zdjęcie jest skanowane i drukowane do odpowiedniego formatu. Portrety analogowe nie są retuszowane.
Stworzenie portretu analogowego zajmuje około dwóch godzin. Nie ingeruję w przygotowaną stylizację. Efektem może być jedno zdjęcie, wydrukowane i oprawione w ramę 40x50cm z kopią cyfrową oraz dołączonym oryginalnym negatywem, przygotowane do odbioru lub wysyłki po tygodniu od wykonania zdjęć.
Koszt sesji z pojedynczym portretem to 250 zł w wersji zdigitalizowanej. Możliwe jest rozszerzenie sesji z indywidualną wyceną oraz oprawą.
Skontaktuj się i zarezerwuj termin.
The art of analogue photography encourages, to go with the flow of artist’s vision while in the same momment allows, to reach to our most beautiful self, often hidden under a fassade or innocent smile. Portrait may have many faces, but the most important thing is to find the one and only – truly our own one. Old tale says, that photos are stealing souls – I belive, photos help to reach for and expose our soul. It is revealing us painted by light.

Portrait Details:

Photos are taken in a traditional way on a photosensitive negative size 13x18cm with Mentor Studio camera and then I personally take care about developing in darkroom. Process is completed with digital scanning and print in proper size. I do not retouch The Portrait.
Photoshooting takes about two hours for one creation. I do not interfere with the prepared styling. Final result consists of one take, printed, mounted in a 40x50cm frame and both digital copy and analogue negative, ready to pick up or delivered in a week after taking photo.
The cost of one portrait session is 250 PLN. Other options are possible with individual pricing.
Contact us and book a date.

Start typing and press Enter to search

Karta Koszyka