Giclée Print, limitowane fotografie analogowe artysty – oznaczają ograniczony nakład w bardzo małej ilości, poparty certyfikatem autentyczności. Po wyczerpaniu nakładu sprzedaż danego zdjęcia zostaje zamknięta i prace będą dostępne tylko na rynku wtórnym. Artysta nie będzie mógł zreprodukować i oferować ponownie pracy, której sprzedaż została zamknięta.
Giclée Print, limited analogue photographs of the artist – means a limited edition of a very small volume, supported by a Certificate of Authenticity. When it is depleted, the offer is closed and the print will only be available on the secondary market. Artist is not allowed to reprint and sell works that once has been out of stock.

Start typing and press Enter to search

Karta Koszyka