Autorski Certyfikat

W erze digitalizacji i postępu cyfrowego jako autor daje autentyczność analogową niwelując fałszerstwo swoich prac. Dlatego wszystkie moje fotografie z kategorii „GICLÉE PRINT” naświetlane są analogowo na negatywie. Następnie są skanowane i przygotowane pod wydruk, który powstaje w bardzo małej ilości tworząc je niepowtarzalnymi i unikatowymi.
Każda zdjęcie jest ręcznie sygnowane i poparte certyfikatem autentyczności z kawałkiem negatywu ciętym nieregularnie co uwierzytelnia posiadanie tylko i wyłącznie tej konkretnej sztuki.

Przykładowe oznaczenie: 2 + 1 Artist’s proof oraz przykładowe cięcie negatywu:

Oznacza dostępność wydruku dwóch sztuk + jedna sztuka Artist’s proof wydruk. Negatyw zostaje podzielony na dwie części, każda część przynależy do jednego egzemplarza fotografii.
Autor z każdej części oddziela, mniejszy kawałek, który stanowi Artist’s proof z negatywu.


Poza dołączoną częścią negatywu, na certyfikacie również znajdują się takie informacje jak:


– Tytuł pracy.
– Rok i Typ film na jakim została wykonana fotografia.
– Liczba dostępnych egzemplarzy.
– Numer sygnatury kupionej pracy.
– Numer ze zbioru prac artysty.
– Informacje na jakim papierze i jakim tuszem została wydrukowana praca.
– Odręczny podpis autora wraz z datą.

Author’s Certificate

In the digital age of technological progress I managed to give an analogue proof of my works' genuineness to avoid fake copies. Therefore, all of my photos in „GICLÉE PRINT” category are taken on analogue negative film and then digitalized. Prepared and printed in low volume editions they achive being highly unique.
Every photo has my handwritten signature and certificate of authenticity with a piece of original negative cutted uneven, prooving that you own the particular one piece of my art.

When you see information: 2 + 1 Artist’s proof and an exemplary negative cut:

It means two prints were made available for sale plus one additional print as an Artist Proof.
Negative film then is seperated in two pieces – one for each print.
Author cuts a small part from each piece of negative film as an analogue Artist Proof.


In addition to the attached part of the negative, the certificate also includes information such as:


– Photo title
– Year and type of the film on which the photo was taken.
– Number of copies available.
– Reference number of the purchased work.
– Number from the artist’s collection of works.
– Information on what paper and with what ink the work was printed.
– Handwritten signature of the author with the date.

Start typing and press Enter to search

Karta Koszyka