Fotografia analogowa zachęca by oddać się wizji artysty a jednocześnie pozwala wydobyć z siebie ukryte i najpiękniejsze ja, skrywane pod kreacjami lub niepewnym uśmiechem. Portret może mieć wiele twarzy – lecz najważniejsze jest, aby odnaleźć tę jedną jedyną – naszą własną. Legenda głosi, że zdjęcia kradną dusze – wierzę, że zdjęcia pomagają sięgnąć i odsłonić naszą duszę. Przedstawią nas namalowanych światłem. To malunek światłem, ukazanie prawdziwych nas.
The art of analogue photography encourages, to go with the flow of artist’s vision while in the same momment allows, to reach to our most beautiful self, often hidden under a fassade or innocent smile. Portrait may have many faces, but the most important thing is to find the one and only – truly our own one. Old tale says, that photos are stealing souls – I belive, photos help to reach for and expose our soul. It is revealing us painted by light.

Start typing and press Enter to search

Karta Koszyka